Regler vid uthyrning

Här kan du läsa vilka regler som gäller när du hyr våra lokaler. När du kvitterar ut nycklar kommer personal på plats att gå igenom reglerna och utrymningsplan med dig. Det är viktigt att du som hyr vet vad som gäller för att slippa betala onödiga kostnader.

Tider

Lokalen hyrs i under ett dygn från fredag eller lördag klockan 12 till nästföljande dag klockan 11.

Ni får lov att vistas i lokalen från kl 12 till 02.00 under fredagen/lördagen och från kl 8.00-11.00 nästföljande lördag eller söndag (för städning).

Restriktioner

  • Det är inte tillåtet att vistas i lokalen efter klockan 02.00. Man får heller inte lämna kvar dekor såsom ballonger eller tyg som vid rörelse kan utlösa larm.
  • Biljettförsäljning/entréavgift är ej tillåtet.
  • Maxantalet gäster får ej överskridas.
  • Rökning är förbjuden.
  • Det är ej tillåtet att använda häftpistol eller tejp för applicering av dekor eller liknande.
  • Det är ej tillåtet att laga mat. Endast catering är tillåtet.
  • Det är ej tillåtet att ha rökmaskin och/eller marschaller i eller utanför lokalerna.
  • Möbler får inte medbringas ut ur lokalen.
  • Den person som hyrt lokalen måste närvara på plats under hela den tid gäster vistas i lokalen.

Ni ansvarar för att lokalen lämnas i städat skick efter uthyrningen. Städning av toaletter, kök, hiss trapphus och lokal ska göras. Det finns en checklista över vad som gås igenom vid besiktningen som sker kl 11.00 på efterföljande dag. Checklistan fås som bilaga till detta avtal. Det är annan personal som avgör om städningen är godkänd. Om städningen underkänns tillkommer en avgift 1200 kr.

Lås

Då hyresgästen kvitterat ut nyckeln medför detta också ett ansvar att se till så att inga obehöriga vistas i lokalen. Det är hyresgästens ansvar att lokalen är tom och låst då denne lämnar lokalen.

Utryckningslarm

Om larmet utlöses med anledning att hyresgästen inte följt våra föreskrifter debiteras en avgift på 1500 kr om utryckning sker av vaktbolaget. Sker utryckning av Räddningstjänst är deras kostnad 10 000 kr.

Bevakning

Forum har avtal med bevakningsbolag som har i uppdrag att göra stickkontroller av uthyrningen och följa upp att föreskrifter följs. Om föreskrifter bryts har konferensvärdar såväl som personal från bevakningsbolag rätt att avbryta pågående uthyrning utan ersättning för kunden.

Stöld

Kommunen ansvarar inte för kläder eller annan lös egendom som förvaras i lokalerna.