Interiör avbildad på samtida vykort

Historik

Kortedala bibliotek - det mångspråkiga biblioteket på torget sedan 1957

Biblioteket öppnade 1957 och två år senare flyttade det till nuvarande lokaler. Då var det landets största och modernaste stadsdelsbibliotek, det första ”familjebiblioteket”, det vill säga det fanns inga skilda expeditioner och rum för barn och vuxna, utan planlösningen var flexibel och lätt att anpassa till nya behov genom ommöblering. Den vackra ljusa lokalen med Baengt Dimmings fyrtio meter långa målning lovordades i pressen och Kortedalaborna uppskattade verkligen sitt bibliotek som slog utlåningsrekord i stan.

Förändringarna i stadsdelen har gjort att familjebibliotekets flexibilitet verkligen utnyttjats. Där man under sextiotalet hade sagostunder varje dag för stora skaror av barn står nu böcker på mer än femton språk. Myssofforna har ersatts med datorer, musikrummet har blivit sammanträdesrum etc. År 2000 fick biblioteket en välbehövlig om- och tillbyggnad, vilket innebar ny ingång med hiss, ny barn- och ungdomsavdelning, läsesal och mer utrymme för till exempel utställningar, schackspel och ännu fler datorer.

Kortedala bibliotek hade år 2016 nästan 170 000 besökare och lånade ut drygt 70 000 böcker, cd, tidskrifter, filmer, talböcker med mera.

Läs mer om bibliotekets historia i dokumentet Kortedala biblioteks historia.