Vår förskola


Förskolan ligger i södra Biskopsgården, nära till naturen där skogen tillsammans med övriga omgivningar erbjuder oss pedagogiska möjligheter och utmaningar.

Förskolan erbjuder cirka 95 platser på fem olika åldersindelade avdelningar. Här får ditt barn en variationsrik vardag där vi fokuserar på trygghet, glädje och lärande.

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat. Vi ser barnen som kompetenta och tar tillvara deras intressen och nyfikenhet och låter dem vara delaktiga i verksamhetens utformning.

Vi arbetar för att barnen på Korsklevegatans förskola ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade. Pedagogerna är förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare. Vår pedagogiska miljö är genomtänkt, inspirerande och föränderlig.

Korsklevegatans förskola har 95 platser för barn i åldern 1-5 år. Förskolan består av fem hemvister:

  • Fantastiska
  • Sagolika
  • Underbara
  • Kreativa
  • Unika

Våra hemvister är åldersanpassade och barnen förflyttas mellan hemvisterna när de blir äldre. Förskolan har också gemensamma utrymmen som ateljé, matsalar och två gårdar.