Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

I vår nybyggda förskola får varje barn uppleva och utforska världen genom hundra språk. Här arbetar vi för ett öppet och demokratiskt klimat där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet.

Ett barn är gjort av hundra språk

Hos oss får varje barn uppleva och utforska världen genom 100 språk. Med det menar vi att alla barn i vår verksamhet får möjlighet att utforska, upptäcka, uttrycka och lära genom att använda sig av så väl det talade språket som de fysiska, skapande, konstruerande, dramatiserande och musikaliska språken.

Vi väcker lust att lära och vi arbetar för ett öppet och demokratiskt klimat där utveckling, lärande och omsorg bildar en helhet.

Barnet har hundra språk, hundra händer, hundra tankar, hundra sätt att tänka, att leka och att tala på. Hundra alltid hundra, sätt att lyssna, att förundra att tycka om, hundra lustar, att sjunga och förstå, hundra världar att uppfinna, hundra världar, att drömma fram.” (Utdrag ur dikten Ett barn är gjort av hundra språk, av Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia)

Avdelningar och personal

Vår nybyggda förskola ligger uppe på Korsåsliden med närhet till skog och härliga naturområden. Vi har också promenadavstånd till bibliotek, torg och kommunikationer, vilket gör det är lätt att ge sig ut på äventyr utanför förskolan.

Förskolan består av tre avdelningar där pedagogerna arbetar i ”storarbetslag” vilket innebär att vi har cirka sex pedagoger per avdelning som grundbemanning. På våra tre avdelningar går barnen i åldershomogena grupper, för att vi på bästa sätt ska kunna planera miljö och verksamhet utifrån den aktuella barngruppens behov. Vi arbetar också för ett öppet klimat på förskolan och samarbetar nära över avdelningarna.

På alla avdelningar arbetar både förskollärare och barnskötare. Många av våra pedagoger är flerspråkiga och kan stödja kommunikationen med hemmet, där behov finns.

En dag på förskolan

Från öppning till ca 7.30 är alla avdelningar på förskolan samlade på en avdelning. Här startar vi dagen tillsammans i en lugn atmosfär i gemenskap över huset. Vid 7.30 öppnar vi de andra avdelningarna och serverar då frukost på respektive avdelning.

Under förmiddagen arbetar vi framförallt i våra projektgrupper utifrån barngruppens intressen. Efter förmiddagens aktiviteter serveras lunch på förskolan. Vår lunch lagas på Tynneredsskolan och sedan lägger vår kökspersonal upp den för servering. Runt lunch erbjuder vi barnen en stunds strukturerad vila utifrån barngruppens behov och önskemål.

Under eftermiddagen fortsätter barnen sitt utforskande i olika former. Cirka klockan 14.30 serverar vi mellanmål. Vid 16.30 slår vi återigen ihop alla avdelningar inne på en avdelning och stannar där till stängning.

Lustfyllt lärande utmanar barnen

På vår förskola arbetar vi med ett projekterande arbetssätt där barnens intressen, tankar och idéer ligger till grund för projektets inriktning och längd. Pedagogerna arbetar aktivt med att lyssna, ställa frågor och utmana barnen i sitt utforskande, för att fördjupa sin förståelse och lärande. För oss är det viktigt att lärandet sker på ett lustfylld och lekfullt sätt där barnens egen drivkraft att lära och utforska är centralt.

Utvecklande och stimulerande lärmiljöer

Vi ser miljön som barnen vistas i som något som ska utformas för att utmana, uppmuntra, stödja, stimulerar och hjälpa barnen i sitt utforskande. Vi arbetar aktivt för att möblera avdelningarna så att miljön uppmuntrar barnen att dela in sig i olika smågrupper. Detta sätt gör att det blir lugnare i barngruppen, mindre spring och istället blir barnen mer självständiga och aktiva.

Vi strävar efter att i en lugn och trygg miljö bedriva en utvecklande och rolig verksamhet där barnen dagligen blir sedda, respekterade och mötta utifrån sina färdigheter och behov. Miljön runt våra barn, ska vara anpassad för deras skapar- och upptäckarglädje. Miljön är inte statisk, den förändras ständigt, allt eftersom barnen erövrar och utforskar den.

Inskolning

För oss är det viktigt att både barn och vårdnadshavare får en bra start på vår förskola. Därför arbetar vi med en individanpassad inskolning, där inskolningens längd och form bestäms utifrån varje enskilt barns behov.

Inskolningen är en viktig del i arbetet för att barnet ska känna sig tryggt för kommande vistelse på förskolan, men också för att vårdnadshavare ska få möjlighet att lära känna pedagogerna som arbetar på avdelningen samt förskolans rutiner.