Foto:Lo Birgersson

Vår förskola

På Asperö arbetar vi med skärgårdspedagogik A till Ö, en modell med Asperö som huvudfokus. I denna modell jobbar vi övergripande med hållbar utveckling samtidigt som barnens idéer och delaktighet styr och formar riktningen och innehållet i denna väv av kunskaper och lärande.

Förskolan Körevägen är en liten förskola, med två mindre avdelningar med cirka 20-25 barn i åldrarna 1 till 5 år. Vi har egen kokerska som lagar all vår mat.

Skärgårdspedagogik

Arbetet med skärgårdspedagogik är att utgå från barnens och pedagogernas kunskap om Asperö och tillsammans utforska allt som detta unika ösamhälle har att erbjuda: Sveriges största myrstack, klippor, blåbärsris och kråkbär, ett rikt djur- och fågelliv, den specifika infrastruktur som hör skärgårdslivet till samt de lokala näringsidkare och demokratiska forum.

Barnens upptäckter och uttryck utgör kryddan i planeringen av undervisningen. Genom lekar, reflektion och varierande estetiska lärprocesser bygger vi tillitsfulla relationer, både till varandra och oss själva, väcker en medvetenhet om naturen och vår sociala miljö. Vi arbetar med utepedagogik större delar av året och besöker regelbundet våra uterum.

Lokalerna och gården

Förskolan ligger i samma byggnad som Asperö skola, en liten skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Huset byggdes 2007. På vår gård finns många möjligheter till kreativa lekar, utforskande och lärande.