Vår förskola

Förskolan ligger i Karl Johansskolan och består av tre barngrupper: Solen för de yngsta barnen, Stjärnan för barn i mellanåldern och Månen för de äldsta barnen. På förskolan arbetar sex förskollärare och tre barnskötare.

Välkommen till oss på Koopmansgatans förskola!

Förskolan ligger i den gamla, vackra Karl Johansskolan och består av tre avdelningar Solen och Stjärnan som är yngrebarnsavdelningar och Månen som är en äldrebarnsavdelning.

Lokalerna är stora, ljusa, rymliga rum med hög takhöjd och stora fina fönster. De ger oss många förutsättningar till att skapa goda lärmiljöer för barnen.

Barnen har inflytande över verksamheten

På förskolan har barnen inflytande i både verksamheten och den pedagogiska lärmiljön. Vi tar tillvara barnens intressen och erfarenheter som ligger till grund för utformningen av den pedagogiska verksamheten. Vi tror på god gemenskap, trygghet och roliga och lärorika miljöer där barnen får utforska, upptäcka och uppfinna tillsammans med oss som medforskande pedagoger.

Förskolans utemiljö har en liten gård med stora möjligheter. Vi har bland annat sandlåda, klätterställning med rutschkana och balansstockar. Vi tar även ut material för att skapa förutsättningar för olika utmaningar i uteleken. För att barnen ska få utrymme och tillgång till gårdens alla delar fördelar vi barngruppernas utevistelsetider. En gång per vecka går äldrebarnsavdelningen ut på utflykt. Yngrebarnsavdelningarna gör utflykter ibland.

Vi delar upp barnen i mindre grupper

På förskolan arbetar vi mycket med att dela upp barnen i mindre grupper för att skapa lika förutsättningar för alla barn. Detta bidrar även till lugna och harmoniska lekstunder för våra barn.

Vi undervisar utifrån förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barns delaktighet och inflytande i verksamheten. Alla barn ska känna sig trygga, sedda och hörda samt känna glädje på förskolan. Förskolan ska vara en plats som är lustfylld, lärorik och utvecklande för alla barn.