Foto: Matilda Sörensen

Vår förskola


Vår förskola ligger centralt i Lundby, granne med Bjurslättsskolan. Här bygger vi en välkomnande plats tillsammans för en hållbar framtid.

Förskolan Konvaljegatan 8 ingår i en enhet tillsammans med Wieselgrensgatan 11A och Prästkragsgatan 2. Konvaljegatan öppnar kl. 6 och stänger kl. 18.

Vi bygger en välkomnande plats där barn, personal och familjer finns i ett meningsfullt lärande tillsammans för framtiden. Vi vill skapa förutsättningar för barnets delaktighet i sitt eget lärande.

Vår förskola ska vara en plats där vi skapar hopp och framtidstro för våra yngsta samhällsmedborgare. Vi vill bidra till en levande social gemenskap som ska vara trygg samt ge glädje, vilja och lust att lära. Vår pedagogiska omsorg bygger på att människa är unik och där barnen känner att vi vuxna respekterar och ser dem. Vi vill vara ett stöd för nyanlända familjer och vill fungera som en kulturell bro mellan familjen och förskolan.

  
Foto:
 Maryan Hashmi och Matilda Sörensen

Profil

Vår profil är hållbar utveckling för att vi vill bygga en plats för hopp och framtidstro för våra yngsta samhällsmedborgare. Vi vill vara en förskola som bidrar till en hållbar utveckling. Genom fysisk aktivitet, återhämtning och goda matvanor främjar vi barnens hälsa och välbefinnande. Genom rörelselek utvecklar barnen sin motorik, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga. Hos oss har språket en central roll. För att skapa språkglädje uppmuntra vi barnen att uttrycka sig på flera olika sätt. Vi använder vi oss av alternativa kommunikationsmetoder, som bilder och tecken för att förstärka språket. Gemensamt projekt för vår enhet är – Barns plats i staden – Barns delaktighet och inflytande för en hållbar framtid.

Vår utbildning

Vår utbildning är värdebaserad, där vi bygger en utbildningsmiljö för kommunikation och lek som ska främja vänskap, tilltro, nyfikenhet, glädje, trygghet, kreativitet och lärande. Den är estetiskt tilltalande och genomtänkt. Vi vill ge barnen hundraspråkighet och oändliga tillgångar till språkande för lärande i ett demokratiskt sammanhang.

I vårt statliga uppdrag (läroplan för förskolan) finns mål som ska ge våra barn fakta, förståelse, förtrogenhet och förståelse. Vi vill även utöka med fler begrepp som vår utbildning ska bygga på såsom fantasteri, fantasi, fängsla, förbrylla, förbrylla, fabulera och förundra. Vår utbildning ska skapa förundran både hos oss vuxna och barn. Förundran får oss att stanna upp en stund och vara i nuet, vi vill skapa det utrymmet ”mellanrummet” för att ge barnen möjlighet att utforska, undersöka och utmana sina tankar och funderingar. I undervisningens mellanrum tar vi tillvara på barnens upplevelser, tankar och känslor. Det är en viktig stund som vi vuxna behöver skapa förutsättningar och visa ansvar för.

Det pågår lärande processer hos barnen även mellan undervisningstillfällena, vi vill vara uppmärksam på dessa genom lyhördhet, observation och pedagogisk dokumentation. På vår förskola vill vi ta vara på barnens ekologiska känslighet och verkar för att vi vuxna tar ansvar för att skapa förutsättningar för hållbara relationer för allt levande så som människor, insekter, djur och natur.

I vår utbildning arbetar vi med att ge barnen grundläggande förutsättningar som är nödvändiga för att barnens utveckling och lärande.  

Göra demokrati 

På vår förskola arbetar vi för att skapa meningsfulla sammanhang i gemenskap och vi arbetar med demokratiska värderingar.  Vi vill att barnen ska få möjlighet att ta del av, växa med och lära känna varandras olikheter. För oss är demokrati att möta och respektera olikheter. Demokrati och delaktighet är ett hållbart lärande och vi vill att barnen som är viktiga samhällsmedborgare ska få äga sin förskola. 

Utbildningsmiljöer inne och ute

Vi bygger tillgängliga utbildningsmiljöer där barnen ska känna sig inkluderade, delaktiga och får utvecklas. Konvaljegatans förskola erbjuder en inbjudande utemiljö som lockar till rörelse och lek. Vi erbjuder dagligen aktiviteter ute som skapande, programmering, språkutveckling, bygg och konstruktion.

Med vårt projekt Barns plats i samhället vill vi att barnen som är våra yngsta medborgare ska få känna sig delaktiga i vårt samhälle. Vi besöker ofta vår närmiljö som exempelvis skogen i Flunsåsparken, biblioteket vid Vågmästareplatsen och till lekplatser i närområdet. Andra gånger besöker vi företag eller går på teaterföreställningar. Vi får också regelbundna besök från kulturskolan som engagerar barnen i musik, sång och drama.

Avdelningar och personal

På Konvaljegatans förskola har vi tre avdelningar med barn i åldern 1–5 år. Grupperna är uppdelade två 1–3 års avdelningar samt en 3–5 års avdelning. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag i ett nära samarbete mellan avdelningarna.

En dag på förskolan

På morgonen när vi öppnar samarbetar vi på en avdelning då det är färre barn på plats.  Vi äter frukost tillsammans på en avdelning. Efter frukosten erbjuds olika aktiviteter för barnen, exempelvis samling, sagoläsning, skapande, bygg och konstruktion, rollekar.

På förmiddagen erbjuder vi planerad undervisning och arbetar då fördjupat i vårt projekt i utbildningsmiljön inne eller ute.  Klockan 9 har vi fruktstund.

Vi äter lunch klockan 11.

Efter lunchen har vi vila, de yngsta barnen sover och de äldre har vila med saga. Vi erbjuder även olika aktiviteter.

Mellanmål serveras klockan 14.

På eftermiddagen erbjuder vi aktiviteter i utbildningsmiljön inne och ute. Vi slår även ihop våra avdelningar på eftermiddagarna då vi har färre barn.

Besök förskolan (Teams)

Vi tar inte emot besök under barnens utbildning och undervisning. Varje termin erbjuder rektor ett informationsmöte på Teams, där du får inblick i förskolornas utbildning och kan passa på att ställa frågor.

Våra tider för informationsmöten 2024:

21/2 kl. 16-17

17/4 kl. 16-17

25/9 kl. 16-17

27/11 kl. 16-17

Vi skickar gärna ett informationshäfte om du vill veta mer om oss.

Kontakta rektor via e-post till ann-louise.storm@forskola.goteborg.se

Klicka här för att ansluta till mötet