Sociala medier

Följ konstrundan på sociala medier och håll dig uppdaterad!

Konstrundan i Östra Göteborg finns på Facebook och Instagram.

Här får du inspiration och praktisk information, och så kan du självklart kontakta oss!

Konstrundan i Östra Göteborgs Facebook-sida

Konstrundan i Östra Göteborgs Instagram-sida