Våldsförebyggande arbete - inriktning yngre åldrar (0-12 år)


Utbildningen är inriktad på hur du i kontakten med barn och deras omsorgspersoner kan arbeta förebyggande och främjande. Ett arbete som ska stärka barns rätt till en uppväxt fri från våld. Vi vill inspirera och ge dig verktyg för att starta upp eller stärka ditt arbete inom detta område.

Utbildningens innehåll

Målet med utbildningen är att öka kunskapen i det arbete som förebygger våld när vi möter yngre barn och deras vårdnadshavare. Genom att aktivt arbeta för att se och upptäcka våld säkerställa att barn och unga får sina rättigheter till en uppväxt fri från våld tillgodosedda.

Utbildningen kommer bland annat att beröra

  • Föräldraskapets betydelse
  • Relationen mellan professionella och barn
  • Känslor, kroppslig integritet och barns egna relationer
  • Att se och synliggöra våld

Praktisk information

  • Utbildningen är en halvdag.
  • Vi vill att du deltar under hela utbildningen.
  • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
  • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Den här utbildningen ges av Kompetenscentrum främjande och förebyggande.

Målgrupp

Anställda i Göteborgs stad och anställda i Kompetenscentrum våld i nära relationers avtalskommuner samt civilsamhället. Utbildningen riktar sig till dig som möter barn och unga i ålder 0-12 år.

Datum och tid

  • Torsdag 16 maj 2024 klockan 9-12

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!