Utbildning för internutbildare


En utbildning för yrkesverksamma som i sin tjänst har ett uppdrag och mandat att utbilda om våld i nära relationer.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen fördjupar deltagarna sina kunskaper om våld. Vi lär oss planera och genomföra utbildningar om våld i nära relationer. Utbildningen är fyra heldagar och en halvdag. Den här utbildningen är en fördjupning och riktar sig till personer som i sin tjänst har ett uppdrag att utbilda inom våld i nära relationer.

Efter avslutad utbildning har deltagarna:

  • Fördjupat sina kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

  • Utvecklat sitt pedagogiska ledarskap och förhållningssätt i utbildningssituationer. ​ 

  • Fått kunskaper om hur man planerar och genomför utbildningsinsatser.

Kompetenscentrum våld i nära relationer fördelar platserna. För att få en plats krävs deltagande vid alla fem tillfällen.

Datum för utbildning

Dag 1: 27 februari 2024 klockan 10-15

Dag 2: 21 mars 2024 klockan 10-12

Dag 3: 22 mars 2024 klockan 9-15

Dag 4: 25 april 2024 klockan 9-15

Dag 5: 8 maj 2024 klockan 9-16

Praktisk information

  • Utbildningen omfattar fyra heldagar och en halvdag.
  • För att få utbildningsintyg krävs fullständig närvaro genom hela kursen.
  • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
  • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp för utbildningen

Det här är en fördjupande utbildning för dig som har i uppdrag att utbilda inom våld i nära relationer. Utbildningen är öppen för dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i någon av våra avtalskommuner. 

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd inom Göteborgs Stad anmäl dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan vid förhinder

Våra utbildningar är efterfrågade och ofta fullbokade. Det finns en reservlista och vi fyller på så fort en avanmälan kommer in. Vi planerar också upplägget på utbildningarna och beställer fika anpassat efter antal deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta ber vi dig avanmäla dig om du inte kan närvara.