Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer


En utbildning om gensvarets betydelse för trygghet och självaktning i arbetet med kvinnor som upplevt våld i nära relation. Vi får ta del av vad gensvarets betydelse innebär. Att ge ett bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning.

Utbildningens innehåll

Utbildarna beskriver och ger exempel på verktyg som kan användas för att stötta kvinnor att lämna en livssituation präglad av kontroll, hot och våld. Vi får också exempel på hur vi som yrkesverksamma kan hjälpa till i återhämtningsprocessen efter våldsutsatthet.

Utbildare är Annika Eklund Erikson, socionom och legitimerad psykoterapeut och Anna Olbers, socionom och psykoterapeut. Båda har lång erfarenhet av arbete på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning. Tillsammans har de författat skriften Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer.

Praktisk information

Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad och Kompetenscentrum våld i nära relationers avtalskommuner samt inom ideella organisationer, som i sitt arbete träffar våldsutsatta kvinnor. 

Datum och tid: 26 mars klockan 9-12

Plats: Gårdavägen 2, lokal Vinga

Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete! 

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!