Basutbildning om våld i nära relationer


En basutbildning för att höja kunskapsnivån och stärka yrkesverksamma som möter barn och vuxna som lever med våld i nära relationer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen fokuserar på att öka kunskapsnivån och stärka personal som kommer i kontakt med barn och vuxna som lever med våld i nära relationer. Kursen är uppdelad i en heldag och en halvdag och använder en varierad pedagogisk metodik, inklusive filmvisningar, personliga reflektioner och gruppdiskussioner.

Målet är att öka medvetenheten om hur våld kan förekomma i nära relationer. Vi vill också ge deltagarna verktyg för att hantera och stödja de som lever med våld i nära relationer.

Utbildningen berör bland annat:

  • Att arbeta mot våld i nära relationer
  • Våldets uttrycksformer och konsekvenser
  • Att synliggöra våld
  • Skydd, stöd och bemötande

Datum för utbildning 

Under våren 2024 ges basutbildningen vid fyra olika tillfällen. Varje tillfälle består av en heldag och en halvdag. 

Basutbildning tillfälle 1

Dag 1 24 januari 2024 klockan 9-15  

Dag 2 31 januari 2024 klockan 9-12

Basutbildning tillfälle 2

Dag 1 7 mars 2024 klockan 9-15

Dag 2 14 mars 2024 klockan 9-12

Basutbildning tillfälle 3

Dag 1 17 april  2024 klockan 9-15

Dag 2 24 april 2024 klockan 9-12

Basutbildning tillfälle 4

Dag 1 29 maj 2024 klockan 9-15

Dag 2 5 maj 2024 klockan 9-12

Praktisk information

  • Utbildningen omfattar en heldag och en halvdag.
    För att få ett utbildningsintyg är kravet att du ska ha fullständig närvaro under hela kursen.
  • Utbildningarna är kostnadsfria och vi bjuder på enklare fika.
  • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp för utbildningen

Det här är en basutbildning för dig som i ditt arbete vill ha mer kunskap om våld i nära relationer, hur du kan arbeta för att upptäcka våld och vad du ska göra när våld upptäcks. 

Utbildningen är öppen för dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i någon av våra avtalskommuner. 

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd inom Göteborgs Stad anmäl dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan vid förhinder

Våra utbildningar är efterfrågade och ofta fullbokade. Det finns en reservlista och vi fyller på så fort en avanmälan kommer in. Vi planerar också upplägget på utbildningarna och beställer fika anpassat efter antal deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta ber vi dig avanmäla dig om du inte kan närvara.