Att vara våldsutsatt och normbrytande - våld i nära relation bland hbtqi-personer


En utbildning om våld i när relationer där en eller flera är hbtqi-personer. Under utbildningen får du kunskaper om vad våld i nära relationer kan innebära för hbtqi-personer.

Utbildningens innehåll 

​Utbildningen vill ge deltagarna fördjupade kunskaper om vad våld i nära relationer kan innebära för hbtqi-personer.

Vi kommer att ta upp och ge information om våld i nära relationer där en eller flera är hbtqi-personer.  
Våld kan förekomma i alla typer av nära relationer. Bland hbtqi-personer finns både unga, äldre och medelålders. Det finns hbtqi-personer med migrationserfarenhet och/eller funktionsvariationer.

Genom att arbeta inkluderande och med ett normmedvetet bemötande har vi större möjlighet att nå ut med rätt typ av stöd till fler behövande. Tips om stadens egna råd- och stödverksamheter. 

Utbildningen sker i samarbete med RFSL Göteborg, som kommer att medverka som föreläsare under dagen. 

Praktisk information

  • Utbildningen är en heldag.
  • Vi vill gärna att du närvarar under hela dagen.
  • Vi bjuder på ostsmörgås på förmiddagen.
  • Lunch sker på egen hand.
  • Meddela om du behöver hjälpmedel.

Målgrupp

Anställda i Göteborgs Stad och avtalskommuner samt ideella organisationer. Viss förkunskap inom våld i nära relationer behövs. 

Datum och tid

Onsdag 6 mars 2024 klockan 9-15

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!