Att vara liten och utsatt för våld i nära relation


En utbildning för dig som i ditt arbete möter barn som kan vara utsatta för våld i nära relationer. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och få verktyg för att synliggöra och samtala om våld med barn.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska skapa förutsättningar till ökad handling hos medarbetare så att utsatta barn ska få det stöd, skydd och behandling som de har rätt till. Under kursen varvas föreläsningar med filmer, reflektioner och gruppdiskussioner.

  • Våld mot barn 
  • Särskild utsatthet 
  • Att synliggöra våld 
  • Våldets konsekvenser 
  • Vad hjälper? 

Datum för utbildningen

2 maj 2024 klockan 9-12

Praktisk information

  • Utbildningen omfattar en en halvdag. Vi ser vill att du planerar för att delta under hela utbildningen.
  • Vi bjuder på enklare fika.
  • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel. 
  • Utbildningen är öppen och kostnadsfri för dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i någon av våra avtalskommuner. 

Målgrupp för utbildningen

Det här är en utbildning för dig som i ditt arbete har kontakt med barn och unga vuxna i ditt arbete. Det är en fördel om du har baskunskap om våld i nära relationer.

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd inom Göteborgs Stad anmäl dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan vid förhinder

Våra utbildningar är efterfrågade och ofta fullbokade. Det finns en reservlista och vi fyller på så fort en avanmälan kommer in. Vi planerar också upplägget på utbildningarna och beställer fika anpassat efter antal deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta ber vi dig avanmäla dig om du inte kan närvara.