Att arbeta med män som utövar våld i nära relationer


Under utbildningen får du kunskap om Kriscentrum för mäns förändringsarbete med män som har ett våldsamt beteende. Utbildningen är en halvdag med fokus på förändringsarbete med män som utövar våld i sina nära relationer.

Utbildningens innehåll

Det här utbildning för dig som möter män som utövar våld i nära relationer. Under en halvdag kommer kuratorer som arbetar på Kriscentrum för män utbilda i förändringsarbete med män som har ett våldsamt beteende. 

Kriscentrum för män är en mottagning för män som har problem i sina nära relationer. Behandlarna har lång erfarenhet av att arbeta med män som utövar våld och upplever svårigheter i sina nära relationer.

Förkunskap inom våld i nära relationer krävs.  

Under tar vi upp:

  • Kunskap om Kriscentrum för mäns förändringsarbete med män som har ett våldsamt beteende.
  • Du får ta del av möjligheter respektive hinder som kan finnas i samtalsbehandling med våldsutövare.
  • Exempel på övningar att använda i samtal med våldsutövande män.

Praktisk information

  • Utbildningen är en halvdag.
  • Vi ser gärna att du har fullständig närvaro under hela kursen.
  • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
  • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp

En utbildning för dig som kommer i kontakt med män som utövar våld i nära relationer. Utbildningen är öppen för dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i någon av våra avtalskommuner. 

Datum och tid

  • 3 maj 2024 klockan 9-12

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!