Utbildningar


Vi anordnar utbildningar till dig som i ditt arbete träffar personer som kan vara utsatta för våld i nära relation. Utbildningarna är kostnadsfria och för dig som är anställd i Göteborgs Stad eller i någon av våra avtalskommuner.