Avtalskommuner


För att delta på våra utbildningar ska du arbeta i Göteborgs Stad eller arbeta i  någon av de kommuner som har avtal med Göteborgs Stad. Vårt stöd och utbildningar är kostnadsfritt för dessa målgrupper.