För dig som är utsatt för våld


Om du är utsatt för våld eller förtryck i en relation kan du få hjälp på flera sätt. Du kan få hjälp oavsett om du är utsatt för psykisk, fysisk eller ekonomisk kontroll och våld.

Är du i akut fara?

Om du eller en närstående befinner er i akut fara ska du alltid ringa till akutnummer 112.

Vänd dig till socialtjänsten

Socialtjänsten i det stadsområde där du bor kan ge dig hjälp och stöd om du utsätts för våld, är orolig för någon annan eller utsätter den du lever med för våld.

Hitta socialkontor
telefon: 031-365 00 00

Socialjouren

Socialjouren kan ge akut hjälp och stöd på kvällar, nätter och helger. 

Socialjouren
telefon: 031-265 87 00


Mer information om vilket stöd du kan få finns på goteborg.se Våld i nära relation