​​Våldsförebyggande arbete – inriktning ungdomar (12-20år)​


​​Utbildningen fokuserar på hur du, i ditt arbete med ungdomar, kan arbeta för att förhindra våld och säkerställa deras rätt till en uppväxt utan våld. Dessutom får du inspiration och konkreta verktyg för att starta eller förstärka ditt våldsförebyggande arbete.

Utbildningens innehåll

​​Utbildningen fokuserar på hur du i arbetet med ungdomar kan arbeta för att förhindra våld och säkerställa deras rätt till en uppväxt utan våld. Utbildningen grundar sig på WHO:s strategier och ger dig grundläggande kunskap om våldspreventivt arbete. Dessutom får du inspiration och konkreta verktyg för att starta eller förstärka ditt arbete inom detta område. Utbildningen kommer att kombinera föreläsningar med tid för reflektion och diskussioner.​ 

Utbildningen kommer bland annat att beröra:

  • Kroppslig integritet och relationer​
  • Jämställdhet och maskulinitetsnormer​
  • Att se och synliggöra våld​
  • Åskådarstrategier

Praktisk information

  • Utbildningen är en halvdag.
  • Vi vill att du deltar under hela utbildningen.
  • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
  • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp

Anställda i Göteborgs stad och anställda i Kompetenscentrum våld i nära relationers avtalskommuner samt civilsamhället. Utbildningen riktar sig till dig som möter barn och unga i ålder 12-18 år.

Datum och tid

Torsdag 25 april 2024 klockan 13-16

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!