Våga fråga om sex våld och droger


​​Utbildningen syftar till att öka vikten av att våga ta upp frågor om sex, våld och droger i mötet med unga.  Utbildningen fokuserar på betydelsen av att bygga relationer och att hitta metoder för att göra känsliga ämnen mer öppna för diskussion.

Utbildningens innehåll

Målet är att stärka personal som har kontakt med barn och unga för att våga ta upp ämnen som sex, våld och droger. Vi kommer ge er verktyg för att ställa frågor vid oro, samt hur man kan hantera de svar som ges på ett stödjande sätt. Vill ge en ökad förståelse för att se samtalet som en central del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga.

Under utbildningen kombineras föreläsningar med praktiska övningar.

Under dagen kommer vi ta upp följande:​

 • Introduktion
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Ungas uppväxtvillkor
 • Relationsskapande
 • Göra det pratbart
 • Våga fråga
 • Hur tar vi hand om svaren?
 • Avslutning

Praktisk information

 • Utbildningen är en halvdag.
 • Vi ser gärna att du har fullständig närvaro under hela kursen.
 • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
 • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp

Medarbetare i Göteborgs Stad och civilsamhället som har kontakt med barn och unga.

Datum och tid

 • Onsdag 24 april klockan 13-16.30
 • Torsdag 30 maj 2024 klockan 8.30-12

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!