Sexualitet, samtycke och relationer


​​Utbildningen är utformad för att stärka skolpersonalens kompetens och engagemang i frågor kring sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen lyfter kopplingen mellan undervisningen och värdegrunds- och likabehandlingsarbetet.

Utbildningens innehåll

Målet med utbildningen är att skolpersonal ska få kunskap i hur arbetet med sexualitet, samtycke och relationer hänger ihop med värdegrunds- och lika behandlingsarbetet. De kommer även få verktyg för att inkludera ämnen om sexualitet, samtycke och relationer i ämnesundervisningen, med en medvetenhet om normer och normkritik.

Genom en kombination av föreläsningar och praktiska övningar syftar utbildningen till att ge deltagarna både teoretisk kunskap och verktyg för att navigera och stödja elever på dessa områden.​

Dagen innehåller bland annat:

 • Främjande och förebyggande arbete relaterat till risk- och skyddsfaktorer.
 • Historisk översikt inom kunskapsområdet.
 • Innehållet i styrdokumenten i Lgr 2022.
 • Metoder för att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer.
 • Kopplingen mellan undervisningen och värdegrunds- och likabehandlingsarbetet.
 • Synen på sexualitet och gällande normer.
 • Förhållningssätt i arbetet.
 • Praktiska övningar om samtycke och relationer.
 • Tips på material och utbildningar.

Praktisk information

 • Utbildningen är en halvdag.
 • Vi vill att du deltar under hela utbildningen.
 • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
 • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp 

Skolpersonal främst årskurs 7–9. Utbildningen kan också vara givande för skolpersonal på mellanstadiet och gymnasiet.

Datum och tid

 • Onsdag 31 januari 2024 klockan 13-16
 • Torsdag 14 mars 2024 klockan 13-16

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!