Sexualitet, samtycke och relationer


​​Utbildningen är utformad för att stärka skolpersonals kompetens och engagemang i frågor kring sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen lyfter kopplingen mellan undervisningen och värdegrundsarbete och ämnesundervisning.

Utbildningens innehåll

Målet med utbildningen är att skolpersonal ska få kunskap i hur arbetet med sexualitet, samtycke och relationer hänger ihop med värdegrundsarbete och ämnesundervisning. Utbildningen är ett tillfälle för att inhämta inspiration och idéer till det fortsatta arbetet med frågorna på skolan.   

Dagen innehåller bland annat:

 • Främjande och förebyggande arbete relaterat till risk- och skyddsfaktorer.
 • Översikt inom kunskapsområdet.
 • Innehållet i styrdokumenten i Lgr 2022.
 • Metoder för att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer.
 • Synen på sexualitet och gällande normer.
 • Förhållningssätt i arbetet.
 • Tips på material och utbildningar.

Praktisk information

 • Utbildningen är en halvdag.
 • Vi vill att du deltar under hela utbildningen.
 • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
 • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp 

Skolpersonal främst årskurs 7–9. Utbildningen kan också vara givande för skolpersonal på mellanstadiet och gymnasiet.

Datum och tid

 • Torsdag 17 oktober klockan 13-16

Sista anmälningsdag 3 oktober. 

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen.

Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!