Risk- och skyddsfaktorer som grund för främjande och förebyggande arbete


​Ungdomstiden innebär både frigörelse och risktagande. Forskning visar att droganvändning, våld, kriminalitet och psykisk ohälsa delar liknande risk- och skyddsfaktorer. Som en viktig vuxen kan du aktivt arbeta för att främja skyddsfaktorerna. Ett arbete som är till för att stärka barn och ungas hälsa och utveckling.​​

Utbildningens innehåll​

 • Kunskap om risk och skyddsfaktorer på olika nivåer: individ, familj, skola, fritid, kamrater och närsamhälle.
 • Kunskap om kopplingen mellan risk- och skyddsfaktorer inom problemområden, som droganvändning, våld, kriminalitet och psykisk ohälsa.
 • Kunskap om vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser när problem uppstår.
 • Kunskap om främjande och förebyggande arbete inom din verksamhet.

Under dagen presenteras

 • Aktuell forskning och kunskap om risk och skyddsfaktorer.
 • Presentation av Risk och skyddsrapport från Göteborgs skolundersökning 2022 om ungas erfarenhet av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. 
 • Se samband om hur problem och ohälsa uppstår.  
 • Hur kan vi se, upptäcka och agera. 
 • Workshop; hur kan ni öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna med barn och unga i er verksamhet?

Praktisk information

 • Utbildningen är en halvdag.
 • Vi vill att du deltar under hela utbildningen.
 • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
 • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp

Medarbetare i Göteborg och inom civilsamhället som har kontakt med barn och unga.

Datum och tid

 • Fredag 19 april 2024 klockan 9-12

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här 

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!