Prata med föräldrar- en inspirationsutbildning


Utbildningen vänder sig dig som vill veta mer om handboken Prata med föräldrar. Under halvdagen får du ta del av hur materialet är uppbyggt och prova på övningar med fokus på tillitsbaserad och interkulturell dialog.

Utbildningens innehåll​

Målet med utbildningen är att du får en övergripande inblick i metodhandboken Prata med föräldrar. Du får kunskap om tillitsbaserad och interkulturell dialog. En viktig grund för att nå och möta målgruppen utrikesfödda föräldrar.

Syftet är att du med hjälp av utbildningen ska kunna avgöra om metodhandboken är användbar som stöd för dig och din verksamhet.

Utbildningen innehåller:​

  • Introduktion och genomgång av handboken Prata med föräldrar
  • Tillitsbaserad och interkulturell dialog
  • Reflektionsövningar hämtade ur materialet

Vad är Prata med föräldrar?

I vår nutid präglas samhället av oro kring barn som tidigt rekryteras in i gängkriminalitet. Det pågår desinformationskampanjer mot socialtjänsten. I parallella samhällen växer barn upp i utanförskap.

Det förs en ständig debatt om vad som krävs för att skapa trygghet och jämlika uppväxtvillkor för alla barn i Sverige. Forskning visar att några av de främsta orsakerna till den negativa utvecklingen är brist på tillit och en känsla av utanförskap i relation till det svenska samhället. 

Prata med föräldrar är en metodhandbok för personal som vill arbeta tillitstärkande med utrikesfödda föräldrar. Syftet med handboken är att ge dig som professionell vägledning i hur du kan engagera dig i en interkulturell dialog. Det handlar om att  bygga förtroende och samtidigt säkerställa ett förhållningssätt som är rättighetsbaserat.

Prata med föräldrar är ett kunskapsbaserat material som arbetats fram tillsammans med experter och forskare på området samt en fokusgrupp med utrikesfödda föräldrar.

Prata med föräldrar mer information om projektet och materialet.

Praktisk information

  • Utbildningen är en halvdag.
  • Vi vill att du deltar under hela utbildningen.
  • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
  • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp

Medarbetare i Göteborgs stad som arbetar i en verksamhet som kommer i kontakt med målgruppen utrikesfödda föräldrar.

Datum och tid

21 februari klockan 9-12

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!