När slutar svartsjuka vara romantiskt? Om våld i ungas relationer


Många unga saknar erfarenhet om vad som är en sund relation eller vilka rimliga krav man kan ha på en partner. Samtidigt visar studier att unga är mer utsatta för våld i sina relationer än vuxna. Den här utbildningen fokuserar på preventivt arbete för att helt undvika våld i ungas relationer.

Utbildningens innehåll

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter unga som antingen utsätts för våld eller utövar våld i partner- och partnerliknande relationer.

Medarbetare ska bli stärkta i att upptäcka och agera när en person är utsatt för våld i nära relation. Så att utsatta ska få det stöd, skydd och behandling som de har rätt till. Utbildningen innefattar även hur vi kan arbeta preventivt för att motverka att våld sker.

Utbildningen berör bland annat:

 • Vad som skiljer ungas relationer från vuxnas och vilka vägar våldet kan ta.
 • Vilka varningssignaler finns.

 • Hur kan vuxna fråga, bemöta och agera vid misstanke och upptäckt av våldsutsatthet.  

 • Jämställdhetsarbete för att motverka toxisk maskulinitet 

 • Sexualitet, samtycke och relationer som en del i det preventiva arbetet.

 • Vad är specifikt för våld i ungas relationer.

 • Vad innebär normaliseringsprocessen.

 • Tips på metoder och material för att arbeta preventivt.

Datum för utbildning

Torsdag 22 februari 2024 klockan 9-15

Praktisk information

 • Utbildningen omfattar en heldag.
 • Vi ser gärna att du är närvarande under hela utbildningen.
 • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
 • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp för utbildningen

Det här är en utbildning för dig som i ditt arbete har kontakt med barn och unga och vill ha mer kunskap om våld i nära relationer och  hur du kan arbeta för att upptäcka våld och vad du ska göra när våld upptäcks.

Utbildningen är öppen för dig som arbetar i Göteborgs Stad, vid fristående förskolor och skolor eller i någon av våra avtalskommuner. 

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd inom Göteborgs Stad anmäl dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan vid förhinder

Våra utbildningar är efterfrågade och ofta fullbokade. Det finns en reservlista och vi fyller på så fort en avanmälan kommer in. Vi planerar också upplägget på utbildningarna och beställer fika anpassat efter antal deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta ber vi dig avanmäla dig om du inte kan närvara.