​​Drogförebyggande arbete i barn- och ungdomsverksamhet​


​​En utbildning för dig som vill lära mer om hur man kan förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) hos barn och ungdomar. Genom rätt kunskap kan vi skapa bästa möjliga förutsättningarna för välmående, lärande och utveckling.​

Utbildningens innehåll

Utbildningen riktar sig till fritidspersonal, fältare, ungdomscoacher, föreningsledare och andra viktiga vuxna som har kontakt med barn och ungdomar i Göteborg.

Målen med utbildningen är:

 • Utveckla kunskaper om hur verksamheter kan förebygga droganvändning genom att förstå risk- och skyddsfaktorer. 

 • Utveckla kunskaper om hur drogförebyggande arbete är kopplat till verksamhetens värdegrund. 

 • Utveckla kunskaper om systematiskt drog- och spelförebyggande arbete.

Utbildningens innehåll:

 • Aktuell forskning om förebyggande arbete. 

 • Kunskap om risk- och skyddsfaktorer. 

 • Verksamhetens strategier för att förebygga ungdomars drog- och spelvanor. 

 • Aktuella trender i skolungdomars erfarenheter av ANDTS. 

 • Presentation av Göteborgsmodellen – ett stöd för skolornas systematiska arbete med ANDTS-frågor. 

 • Erfarenhetsutbyte kring drog- och spelförebyggande arbete. 

 • Tips på material och stöd för att underlätta arbetet.

Praktisk information

 • Utbildningen är en halvdag.
 • Vi vill att du deltar under hela utbildningen.
 • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
 • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp 

Det här är en utbildning för dig som kommer i kontakt med barn och unga. Utbildningen är öppen för dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i fristående grund och gymnasieskolor.

Datum för utbildningen

Torsdag 23 maj 2024 klockan 9-12

Anmälan 

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!