Digital trekvart: Prata med föräldrar - information om metodhandboken


Under 45 minuter ger vi dig en presentation av metodhandboken Prata med föräldrar. Vi går igenom materialet och prövar en reflektionsövning som går att använda i en arbetsgrupp.

Utbildningens innehåll

Prata med föräldrar är en metodhandbok som finns tillgänglig som stöd för personal i arbetet med att stärka tilliten hos målgruppen utrikesfödda föräldrar. Under föreläsningen får du information om handbokens upplägg och teman. Du får också möjlighet att prova på en reflektionsövning som är hämtad ur Prata med föräldrar.

Praktisk information

Målgrupp

Du som möter föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna runt barn. 

Datum och tid

21 mars 2024, klockan 15  15.45

Den här utbildningen är digital och sänds via teams. Innan utbildningen skickas en länk till föreläsningen ut. Eftersom föreläsningen bara är 45 minuter är det bra att logga in i god tid och se till att ljud och bild funkar.

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen.