Digital trekvart: Lustgas - fakta och risker


Föreläsningen ska öka kunskapen om risker och fakta kring användning av lustgas. I senaste undersökningen om skolelevers drogerfarenheter ställdes för första gången frågor om användande av lustgas. Då framkom att användandet är stort bland unga.

Utbildningens innehåll

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar med unga. Men också till andra viktiga vuxna som har kontakt med barn och ungdomar i sin verksamhet. Fokus under föreläsningen ligger på att förstå konsekvenserna det får när barn och ungdomar använder lustgas. Men också betydelsen av att öppet prata med unga om detta. Vi kommer också lyfta vilket stöd och hjälp det finns att få för de unga som behöver hjälp.  

Praktisk information

Målgrupp: Vuxna som arbetar med ungdomar på olika sätt. Föreläsningen är även relevant för andra viktiga vuxna som finns runt unga.

Datum och tid: Onsdag 14 februari 2024, klockan 15-15.45

Den här utbildningen är digital och sänds via teams. Innan utbildningen skickas en länk till föreläsningen ut. Eftersom föreläsningen bara är 45 minuter är det bra att logga in i god tid och se till att ljud och bild funkar. 

Anmälan 

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen.