Digital trekvart: E-cigaretter och vitt snus bland unga


​​I flera skolundersökningar framkommer tydligt att nya nikotinprodukter blir allt vanligare bland ungdomar. Det kan handla om e-cigaretter (vejp) och vitt snus. Många tror att dessa produkter är ofarliga. Den här föreläsningen tar upp de risker och konsekvenser som finns när unga använder nikotinprodukter.

Utbildningens innehåll

Det här digitala föreläsningen ger en översikt av vad e-cigaretter och vitt snus är för produkter. Vi vill öka kunskapen om riskerna och konsekvenserna av att barn och ungdomar använder nikotinprodukter.  

Det här tar utbildningen upp

  • Vad är e-cigaretter? 

  • Hur fungerar e-cigaretter? 

  • Vad är vitt snus? 

  • Hur vanlig är användningen bland unga? 

  • Vilka är riskerna med produkterna?   

  • Hur kan vi förebygga?  

  • Vad finns det för stöd?

Praktisk information

Den här utbildningen är digital och sänds via teams. Innan utbildningen skickas en länk till föreläsningen ut. Eftersom föreläsningen bara är 45 minuter är det bra att logga in i god tid och se till att ljud och bild funkar. 

Målgrupp

Det här är en utbildning för dig som kommer i kontakt med barn och unga och vill ha mer information om hur ni kan arbeta förebyggande kring nikotin och tobak. 

Datum och tid

  • Torsdag 7 mars 2024 klockan 12 12.45
  • Onsdag 13 mars 2024 klockan 12 12.45

Anmälan 

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäl dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen.