Barn och unga utsatta för våld i nära relation: tidig upptäckt och orosanmälan


Utbildningen ska öka kunskapen om vikten av att tidigt upptäcka och agera när  barn och unga är utsatta för våld. Det är en del i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska övningar. Målet med utbildningen är att stärka personal som möter barn och unga i att tidigt se när någon är utsatt för våld i nära relation. När vuxna runt barn agerar bidrar det till att de får sina rättigheter av stöd och skydd tillgodosedda. Utbildningen berör främst vikten av tidig upptäckt och frågeställningar kring orosanmälan. 

Under dagen tar vi bland annat upp

 • Introduktion - Konsekvenser av våld 

 • Tidig upptäckt – att våga se och agera 

 • Orosanmälan i teori och praktik 

 • Vad händer sedan  

 • Avslutning 

Praktisk information

 • Utbildningen är en halvdag.
 • Vi ser gärna att du har fullständig närvaro under hela kursen.
 • Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare fika.
 • Kontakta oss om du har behov av hjälpmedel.

Målgrupp

En utbildning för dig som kommer i kontakt med barn och unga. Utbildningen är öppen för dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i någon av våra avtalskommuner. 

Datum och tid

 • Torsdag 18 april 2024 klockan 8.30-12
 • Onsdag 22 maj 2024 klockan 8.30-12

Anmälan

Beroende på var du har din anställning ska anmälan göras på olika sätt. Anmälan sker i Utbildningsportalen.

För dig som inte arbetar i Göteborgs Stad

Första gången du ska anmäla dig till en utbildning behöver du skapa ett konto. Har du redan gått en utbildning eller ska anmäla dig till fler utbildningar använder du samma konto.

Är du inte anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

Arbetar du i Göteborgs Stad behöver du inte skapa ett konto utan loggas in direkt i Utbildningsportalen eller använder ditt staden konto för att logga in.

Är du anställd i Göteborgs Stad anmäler du dig här.

Avanmälan

Du avanmäler dig i Utbildningsportalen. Vi planerar upplägget på våra utbildningar och beställer fika efter antalet deltagare. För att undvika onödigt matsvinn och ge andra chansen att delta, ber vi dig vänligen avanmäla dig om du inte kan närvara. Tack för ditt samarbete!