Kompetenscenter sfi

Hos oss förbättrar du dina språkkunskaper och ökar dina möjligheter till ett arbete.

Du som läser sfi, bor i nordöstra Göteborg och har försörjningsstöd kan kontakta din socialsekreterare om du vill:

  • Bli bättre på svenska språket
  • Lära dig mer om att söka jobb eller studera

När du kommer till oss kommer du få träffa en coach som finns med dig under hela din tid hos oss. Du och din coach kommer att titta på din bakgrund. Vad du har för utbildning och vad du har arbetat med tidigare. Tillsammans tar ni fram aktiviteter kurser och föreläsningar som du behöver för att kunna hitta ett jobb.

Du fortsätter att läsa sfi som vanligt.

Olika exempel på aktiviteter som kan bli aktuella för dig

På Kompetenscenter sfi finns det många olika aktiviteter som du kan delta på.

Praktik

På en praktikplats får du möjlighet att öva på det svenska språket samtidigt som du får arbetslivserfarenhet, referenser och ett större nätverk. Vi hjälper dig att hitta en lämplig praktikplats.

Språkstöd

Du som behöver extra språkstöd kan delta i en språkstudiecirkel där du får öva på att prata svenska med andra. 

Kurser, föreläsningar och övningar

Det finns olika kurser, föreläsningar och övningar som du kan få genom oss. Du kan få en grundkurs i datoranvändning, lära dig skriva ett CV, träna på jobbintervjuer eller öva på det svenska språket. Vi erbjuder också olika föreläsningar om hur arbetsmarknaden och det svenska skolsystemet fungerar.

Studie- och yrkesvägledning

På kompetenscenter kan du få träffa en studie- och yrkesvägledare för att prata om olika utbildningsvägar och vilka yrken som kan passa dig.

Besöksadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Brogatan 4
413 01 Göteborg