Vår förskola

Förskolan ligger på Kommendörsgatan 9c i Majorna, nära Kaptensgatans spårvagnshållplats. På förskolan finns en avdelning. På avdelningen Ejdern går cirka 20 barn i åldrarna 1-5 år.

På vår förskola är vi tre utbildade förskollärare och barnskötare. Inom personalen finns språkkunskaper i bosniska, danska och engelska. Alla har lång erfarenhet och har tidigare arbetat på Amiralitetsgatans förskola.

Barnens intressen och behov styr dagens rutiner och aktiviteter på förskolan. Vi vägleder barnen i deras språkliga, kreativa och sociala utveckling.

På förskolan finns olika utrymmen för lek, som är barnens viktigaste verktyg för att lära och bearbeta upplevelser och känslor. Det finns ett målarrum/ateljé med blandat material för skapande och några rum där vi leker, äter och sover. Vi möblerar om och anpassar lärmiljöerna efter barnens intressen och behov.

Dagarna innehåller både utomhus- och inomhusaktiviteter. Planerade aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och lek. Vi gör också promenader i närområdet till lekplatser, Sjöfartsmuseet och biblioteket.

Förskolan finns i ett hyreshus och ligger en liten trappa upp. Gården är kullerstensbelagd och har en sandlåda. Träd ger skugga under varma dagar och det finns plats för vattenlek och konstruktionslek. Förskolan ligger nära Djurgårdsparken där det finns en stor lekplats samt att det finns möjlighet att leka på gården bredvid som har en stor gräsmatta.

På vår förskola strävar vi efter att i samarbete med föräldrar ge varje barn möjlighet att utvecklas till en självständig, nyfiken, positiv, omtänksam människa och en fin kompis. Vi vill att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och att de ska trivas hos oss.