Om Klippankooperativen

Klippankooperativen erbjuder arbete i kooperativa former för dig som har en kognitiv/fysisk funktionsnedsättning på grund av förvärvad hjärnskada och som därför står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Klippan består av fyra enheter, var och en uppbyggd som en ideell förening: Hunddagis Klippan, Klippan Bak & Fram, Lera mm och Handpapper Klippan. Dessutom finns Butik Gula Villan, med försäljning av det som produceras i kooperativen.

Kriterier för medlemmar i ett kooperativ

Du behöver inget biståndsbeslut för att arbeta i något av kooperativen. Det här gäller för att bli medlem i ett kooperativ och kunna arbeta där:

  • Du ska ha en kognitiv/fysisk funktionsnedsättning som beror på en förvärvad hjärnskada.
  • Du måste vara i yrkesverksam ålder, det vill säga upp till 65 år.
  • Du behöver klara att arbeta 20 timmar per vecka.
  • Du får inte tillhöra den personkrets som har laglig rätt till daglig verksamhet.
  • Du har din ekonomiska försörjning från annat håll, till exempel från Försäkringskassan.
  • Du måste vara folkbokförd i Göteborgs kommun.