Om Klippankooperativen


Klippankooperativen erbjuder arbete i kooperativa former. Vi vänder oss till dig som har en kognitiv/fysisk funktionsnedsättning på grund av förvärvad hjärnskada och som därför står utanför den vanliga arbetsmarknaden.

Klippan består av fyra enheter, var och en uppbyggd som en ideell förening: Hunddagis Klippan, Klippan Bak & Fram, Lera mm och Handpapper Klippan. Dessutom finns Butik Gula Villan, med försäljning av det som produceras i kooperativen.

Förutom att arbeta med hundar, bakning, jobba med lera eller papper så hjälps vi åt med andra arbetsuppgifter som t ex inköp, reklam, städning av lokaler, föreningsarbete, ekonomi och kontorsuppgifter. 

Kooperativens målsättning är att bidra till:  

 • Meningsfull sysselsättning 
 • Tid för återhämtning 
 • Normalisering av vardagen 
 • Social gemenskap 
 • Höjd livskvalitet 
 • Förberedelse inför eventuella studier eller arbeten 

Kriterier för medlemmar i ett kooperativ

Du behöver inget biståndsbeslut för att arbeta i något av kooperativen. Det här gäller för att bli medlem i ett kooperativ och kunna arbeta där:

 • Du ska ha en kognitiv/fysisk funktionsnedsättning på grund av förvärvad hjärnskada
 • Du ska vara i yrkesverksam ålder.
 • Din målsättning bör vara att komma upp till  20 timmar per vecka.
 • Du ska inte tillhöra den personkrets som har laglig rätt till daglig verksamhet via LSS 
 • Du ska ha din försörjning från annat håll, t ex Försäkringskassan. 
 • Du ska vara folkbokförd i Göteborgs kommun.

Vill du veta mer eller kanske börja på Klippankooperativen? Kontakta oss gärna.
Ring 031-367 97 49 om du vill boka ett studiebesök.