Handpapper Klippan


Handpapper Klippan är ett av Klippankooperativens fyra arbetskooperativ. På Handpapper Klippan tillverkar man papper utifrån gammal hantverkstradition och med ny teknik.

Kooperativet tillverkar och säljer papper av återvinningsmaterial och tar emot beställningar av bland annat julkort, inbjudningskort, askar och konferensmappar.

Förutom att tillverka papper så hjälps vi åt med andra arbetsuppgifter som t ex inköp, reklam, städning av lokaler, föreningsarbete, ekonomi och kontorsuppgifter. 

Handpapper Klippan har en egen webbplats. Den hittar du här

Här kan du läsa om vad som gäller för att bli medlem i ett kooperativ och arbeta där.