Foto: Cecilia Wennerbäck

Vår förskola


Klåvavägens förskola ligger nära havet och naturen vilket vi tar vara på i vår utbildning. Vår gård bjuder in till rörelse, skapande, konstruktion, fantasi, lek och egna odlingar i vårt växthus. Barnen får möjlighet att tillsammans utforska odling, hållbarhet och natur med alla sina sinnen.

Organisation

Förskolan består av fem hemvister, Tryggheten Rosa och Blå (1-2-åringar), Viljan Gul (3-åringar), Viljan Lila (4-åringar) och Sökarna (5-åringar).

Alla hemvister möts i mitten av förskolan som ett stort öppet torg. Torget är en samlingsplats för möten mellan barnen och en välkomnande plats för både barn och vårdnadshavare.

Utemiljö

Vi har en stor gård som är indelad i tre mindre gårdar. Vi har tillsammans byggt upp en lärmiljö på gården där barnen kan utforska odling, hållbarhet och natur med alla sina sinnen. Vi vill väcka barnens intresse och sprida kunskap kring hur vi tillsammans kan arbeta för en hållbar värld.

I vårt växthus undersöker vi processen från frö till färdig grönsak och sätter det i relation till hållbarhet. Barnen fascineras av att vårda och ta hand om våra plantor, vilket har blivit en stor del av vår utbildning. Barnen får förståelse för naturens olika kretslopp och hur människor, samhället och naturen påverkar varandra.

Barnen sover utomhus

De barn som behöver sova under dagen på förskolan sover utomhus, i sovlådor eller i sina egna vagnar.

Vår pedagogik

Klåvavägens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som arbetar projektinriktat där undervisningen utgår från barnens intressen och nyfikenhet. Vi pedagoger är medupptäckare och utmanar barnen vidare i deras utforskande. Vi har föränderliga miljöer som lockar till att undersöka, utforska och uppleva med alla våra sinnen. Dokumentationen har stor betydelse i vårt arbete både för barn och vuxna. Genom våra dokumentationer och reflektioner skapas inflytande och delaktighet och det blir motorn i våra gemensamma lärandeprocesser.

Reggio Emilia är en filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en stark övertygelse om att alla föds intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Kreativiteten och fantasin är lika viktigt som logiken. Det kompetenta barnet står i centrum och ses som ett barn som kan och vill och får möjlighet att prova själv. Barnet ska ges möjlighet att ställa hypoteser och utforska i dialog med sin omgivning.

Vår barnsyn som vi strävar mot
Barn kan, vill och förstår. Deras kompetenser utvecklas genom nyfikenhet och utforskande i samspel med sin omgivning.

Vår kunskapssyn som vi strävar mot
Genom trygghet får vi viljestarka barn som vill söka kunskap i möten med varandra och omvärlden.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på Klåvavägens förskola arbetar för en öppen dialog med våra barn och vårdnadshavare, där alla ska känna sig hörda. Vi värdesätter den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning. Information och dokumentation sker via vår digitala plattform Unikum.

Varje barn har en egen loggbok där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns utveckling, men även bli delaktig i ditt barns vardag via våra veckobrev.

Vårdnadshavarnas engagemang och delaktighet i förskolan är viktigt för oss. Vi ser fram emot ett nära och förtroendefullt samarbete med er för att barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas efter sina förutsättningar.