Läsårstider, studiedagar

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Vårterminen 2019

Terminsstart: Tisdagen 8 januari
​Terminsslut: Torsdagen 13 juni

Lovdagar under våren 2019 för förskoleklass, grundskola och grundsärskola:

Sportlov vecka 7, 11/2 - 15/2
Måndag 11/3
Påsklov vecka 16, 15/4 - 19/4
Fredag 31/5
Fredag 7/6

Studiedagar våren 2019 för förskoleklass, grundskola och grundsärskola:

Fredag 8/3

Stängningsdagar fritidshem och skola

7/1 och 14/6

Läsåret 2019/2020

Du hittar information om läsårstiderna för läsåret 2019/2020 här.