Avgifter och kostnader

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Äldreboende

Avgiften för vård och omsorg på ett äldreboende är 2 125 kronor i månaden. Utöver detta betalar du också för mat, högst 3 692 kronor per månad, och hyra, som varierar mellan de olika äldreboendena.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Mer information får du i broschyren Avgifter för äldreomsorg. Avgifter inom äldreomsorgen

Oftast skickar kommunen fakturan till den som bor på äldreboendet. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare. Kontakta avgiftshandläggaren inom äldreomsorgen om du vill ändra fakturaadress. Namnet på avgiftshandläggaren står på din faktura. Det går också att betala via autogiro.

Du kan söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten för din hyra/boendeavgift.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Maksut ja kustannukset/Avgifter och kostnader