Vård och omsorg

Vård och omsorgsprogrammet på Katrinelund är till för dig som vill arbeta med människor – friska, sjuka, unga och gamla. Det ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom vård- och omsorgsområdet.

Din utbildning

Utbildningen ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola, till exempel till sjuksköterska eller socionom, samtidigt som du får en färdig yrkesutbildning. Under senare delen av utbildningen kan du välja kurser inom något område som intresserar dig, till exempel akutsjukvård för vuxna och barn, äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättning.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

16 veckor av dina studier är förlagda på olika arbetsplatser som äldreboenden, gruppboenden, daglig verksamhet och sjukhus. APL är viktigt för att skapa helhet i utbildningen. Den ger kompetens och ökad förståelse för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Vi har ett nära samarbete med APL-platserna.

Det finns två sätt att gå Vård och omsorgsprogrammet: skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning.

Skolförlagd utbildning

Du läser alla ämnen på skolan och är ute på praktik sammanlagt 16 veckor under dina tre år.

Skolförlagd utbildning År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100    
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2   100  
Engelska 5 100    
Historia 1a1     50
Idrott och hälsa 1   50 50
Matematik 1 100    
Naturkunskap 1a1   50  
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1a1 50    
Hälsopedagogik     100
Medicin 1 75 75  
Etik och människans livsvillkor 100    
Psykiatri 1   100  
Psykologi 1   50  
Specialpedagogik 1   100  
Samhällskunskap 1a2 50    
Vård- och omsorgsarbete 1 200    
Vård- och omsorgsarbete 2   150  
Friskvård och hälsa 100    
Fördjupning     400
Gymnasiearbete     100
Individuellt val   100 100
Summa poäng per läsår 850 800 850

Lärlingsutbildning

Du är ute på en arbetsplats 2-3 dagar i veckan och resten av tiden är du i skolan. På arbetsplatsen lär du dig det mesta som ingår i yrkesämnena med hjälp av en handledare. I skolan läser du övriga ämnen tillsammans med dina klasskompisar i lärlingsklassen. Lärlingsutbildningen passar dig som gillar att arbeta praktiskt och är motiverad för att arbeta självständigt tillsammans med dina lärare och dina handledare på praktikplatsen.

Lärlingsutbildning År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100    
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2   100  
Engelska 5 100    
Historia 1a1     50
Idrott och hälsa 1   50 50
Matematik 1 100    
Naturkunskap 1a1   50  
Psykologi 1   50  
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1a1 50    
Hälsopedagogik     100
Medicin 1 75 75  
Etik och människans livsvillkor 100    
Psykiatri 1   100  
Specialpedagogik 1 + 2 (fördjupning)   200  
Samhällskunskap 1a2 50    
Vård- och omsorgsarbete 1 200    
Vård- och omsorgsarbete 2     150
Ergonomi 100    
Fördjupning     300
Gymnasiearbete     100
Individuellt val   100 100
Summa poäng per läsår 850 750 900

Du kan läsa mer om Lärlingsutbildningar på Skolverkets hemsida.

En kortfilm om att läsa på Vård- och omsorgsprogrammet: Ett schysst val