Foto: Sofia Oskarsson

Samhällsvetenskap

Att förstå sitt samhälle och de krafter som skapar och förändrar samhället är kanske det viktigaste som finns. På Katrinelundsgymnasiet möter du kunniga, skickliga och engagerade lärare som hjälper dig till kunskaper om bland annat demokrati, ekonomi, ideologier, internationella relationer och sociala relationer. Vi pratar om likheter och olikheter, om rättvisa och orättvisa, om makt och maktlöshet, om rikedom och fattigdom. Kort sagt tar vi upp allt det som formar världen till den fasansfullt avskyvärda men samtidigt fantastiskt underbara plats som är vår gemensamma hemvist. Vi vill att du tillsammans med dina lärare ska förstå denna värld och din egen roll i den.

Många möjligheter

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program som gör dig förberedd för att kunna studera vidare på universitet efter gymnasiet. Tillsammans med dina klasskamrater och dina lärare utvecklar du dina förmågor att berätta om och presentera dina kunskaper, att formulera en åsikt och att argumentera för den, att kunna ta del av vad andra tycker och att diskutera detta. Samtidigt övar du upp dina vetenskapliga förmågor så att du framgångsrikt kan utbilda dig till advokat, ekonom, journalist, lärare, polis, psykolog, socionom eller till något annat yrke där relationen mellan människor och samhället står i centrum. Programmet öppnar mot en mängd olika studieval.

Inriktning beteendevetenskap

Beteendevetenskap vill förstå hur och varför människor agerar olika i olika situationer. Då måste man förstå hur vi människor funkar tillsammans, varför vi blir som vi blir och hur vi kan samarbeta på bästa sätt. Vi behöver inblickar i människans inre och vi behöver lära oss om de bakomliggande idéerna. Till vår hjälp finns metoder och modeller för att undersöka och förklara. Detta får du med dig när du läser psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation – kurser speciella för beteendevetenskapsinriktningen.

Att lära om samhället och människorna i samhället är kanske det svåraste som finns – men det är också det roligaste!

Poängplaner

Inriktning beteendevetenskap År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100    
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2   100  
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3     100
Engelska 5 100    
Engelska 6   100  
Filosofi 1     50
Historia 1b 100    
Idrott och hälsa 1 100    
Kommunikation 100    
Ledarskap och organisation     100
Matematik 1b 100    
Matematik 2b   100  
Naturkunskap 1b   100  
Psykologi 1   50  
Psykologi 2   50  
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b 100    
Samhällskunskap 2   100  
Sociologi     100
Moderna språk  100 100  
Gymnasiearbete     100
Individuellt val   100 100
Programfördjupning (Engelska 7)     100
Programfördjupning (Pedagogiskt ledarskap)     100
Programfördjupning     100
Summa poäng per läsår 800 800 900

 

Inriktning elitidrott År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100    
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2   100  
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3     100
Engelska 5 100    
Engelska 6   100  
Filosofi 1     50
Historia 1b 100    
Idrott och hälsa 1 100    
Kommunikation 100    
Ledarskap och organisation     100
Matematik 1b 100    
Matematik 2b   100  
Naturkunskap 1b   100  
Psykologi 1   50  
Psykologi 2   50  
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b 100    
Samhällskunskap 2   100  
Sociologi     100
Moderna språk 100 100  
Gymnasiearbete     100
Individuellt val (Tränings- och tävlingslära) 100 100  
Programfördjupning (Specialidrott) 100 100 100
Programfördjupning (Engelska 7)     100
Summa poäng per läsår 1000 900 700