Bild på lärare och elever i ett klassrum. Foto: Frank & Earnest.

Samhällsvetenskap

Att förstå sitt samhälle och de krafter som skapar och förändrar samhället är kanske det viktigaste som finns. På Katrinelundsgymnasiet möter du kunniga, skickliga och engagerade lärare som hjälper dig till kunskaper om bland annat demokrati, ekonomi, ideologier, internationella relationer och sociala relationer. Vi pratar om likheter och olikheter, om rättvisa och orättvisa, om makt och maktlöshet, om rikedom och fattigdom. Kort sagt tar vi upp allt det som formar världen till den fasansfullt avskyvärda men samtidigt fantastiskt underbara plats som är vår gemensamma hemvist. Vi vill att du tillsammans med dina lärare ska förstå denna värld och din egen roll i den.

Många möjligheter

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program som gör dig förberedd för att kunna studera vidare på universitet efter gymnasiet. Tillsammans med dina klasskamrater och dina lärare utvecklar du dina förmågor att berätta om och presentera dina kunskaper, att formulera en åsikt och att argumentera för den, att kunna ta del av vad andra tycker och att diskutera detta. Samtidigt övar du upp dina vetenskapliga förmågor så att du framgångsrikt kan utbilda dig till advokat, ekonom, journalist, lärare, polis, psykolog, socionom eller till något annat yrke där relationen mellan människor och samhället står i centrum. Programmet öppnar mot en mängd olika studieval.

Inriktning beteendevetenskap

Beteendevetenskap vill förstå hur och varför människor agerar olika i olika situationer. Då måste man förstå hur vi människor funkar tillsammans, varför vi blir som vi blir och hur vi kan samarbeta på bästa sätt. Vi behöver inblickar i människans inre och vi behöver lära oss om de bakomliggande idéerna. Till vår hjälp finns metoder och modeller för att undersöka och förklara. Detta får du med dig när du läser psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation – kurser speciella för beteendevetenskapsinriktningen.

Att lära om samhället och människorna i samhället är kanske det svåraste som finns – men det är också det roligaste!

Poängplaner

Inriktning beteendevetenskap År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Filosofi 1 50
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Kommunikation
100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Moderna språk 100 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 100 100
Programfördjupning (Engelska 7) 100
Programfördjupning (Pedagogiskt ledarskap) 100
Programfördjupning 100
Summa poäng per läsår 800 800 900

Inriktning elitidrott År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Filosofi 1 50
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Kommunikation 100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Moderna språk 100 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val (Tränings- och tävlingslära) 100 100
Programfördjupning (Specialidrott) 100 100 100
Programfördjupning (Engelska 7) 100
Summa poäng per läsår 1000 900 700