Bild på en modell av ett djurskelett.

Naturvetenskap

Är du intresserad av naturvetenskap? Undrar du över hur allt hänger ihop? Vill du ha en bred utbildning som öppnar upp för många olika yrken? I så fall är Naturvetenskapsprogrammet på Katrinelundsgymnasiet något för dig!

Förbereder för universitetet

Naturvetenskapsprogrammet förbereder i första hand för högskoleutbildningar inom naturvetenskap och teknik. Programmet ger dig en bred behörighet och en gedigen kunskapsbas för fortsatta studier för att bli till exempel läkare eller civilingenjör, men du kan även bli arkitekt, lärare, veterinär, sjukgymnast, jurist, psykolog, tandläkare eller något annat.

Vi vill att du lyckas i dina studier och erbjuder dig därför goda möjligheter till stöd och support. Våra engagerade och välutbildade lärare finns här för dig och du har tillgång till välutrustade laborationssalar i fysik, biologi och kemi.

Inriktning naturvetenskap

Tyngdpunkten i inriktningen ligger på fördjupande kurser i matematik, biologi, fysik och kemi. Du tränar dig i att koppla ihop verkligheten med teorier genom att laborera och räkna. Du lär dig att se världen med en naturvetares ögon och fundera över vår gemensamma framtid.

Inriktning naturvetenskap och samhälle

I denna inriktning studerar du samhällsproblem betraktade med en naturvetares ögon. Du lär dig att förstå sambanden mellan ekonomi, politik och jordens resurser. Du lär dig vad begrepp som globalisering och klimatförändringar betyder.

Poängplaner

Inriktning naturvetenskap

År 1

År 2

År 3

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Moderna språk 100
Biologi 1 100
Fysik 1 50 100
Kemi 1 100
Matematik 4 100
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 100 100
Programfördjupning 100 100
Summa poäng per läsår 750 900 850

Inriktning naturvetenskap och samhälle År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Moderna språk 100
Biologi 1 100
Fysik 1 50 100
Kemi 1 100
Samhällskunskap 2b 100
Naturvetenskapligt ämne (Biologi 2) 100
Geografi 1 100
Gymnasiearbete 100
Individuella val 100 100
Programfördjupning 100 200
Summa poäng per läsår 750 900 850

Inriktning elitidrott År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Moderna språk 100
Biologi 1 100
Fysik 1 50 100
Kemi 1 100
Inriktningsval 400
Gymnasiearbete 100
Individuella val: idrottsspecialisering 1, 2 och 3 100 100 100
Programfördjupning: Tränings- och tävlingslära 1 och 2 100
Summa poäng per läsår 850 900 750