Lärare och sex stycken elever i ett klassrum.

Introduktionsprogram

Är du inte behörig till Vård- och omsorgsprogrammet men ändå intresserad av att jobba eller plugga vidare inom området? Då kanske något av våra introduktionsprogram kan vara något för dig!

IMVVO (programinriktat individuellt val vård och omsorg)

I utbildningen följer du Vård- och omsorgsprogrammet samtidigt som du läser upp betyget i det grundskoleämne du saknar godkänt betyg i (endast engelska eller matematik).

IMYVO Yrkesintroduktion

Om du inte är behörig till IMVVO kan du läsa vår yrkesintroduktion till vård- och omsorgsarbete. Du får då läsa introduktionskurser i ämnena grundläggande vård och omsorg, svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. En del av din utbildning är Praktik (arbetsplatsförlagt lärande) till exempel i äldreomsorgen. Målet är att du ska kunna gå direkt ut i arbetslivet eller bli behörig att söka till Vård- och omsorgsprogrammet, IMVVO eller en vuxenutbildning. Du behöver kunskaper i svenska motsvarande SFI D/B1.1 för att klara yrkesintroduktionen.

Om du har frågor, kontakta gärna vår rektor Laila Gordon von Hacht.
(031-367 05 14, laila.gordon.von.hacht@educ.goteborg.se)