Ekonomi

Vill du starta eget företag, börja arbeta direkt efter gymnasiet eller förbereda dig väl inför vidare studier vid universitet eller högskola? Ekonomiprogrammet ger dig den kunskapsbas och de verktyg du behöver! Tillsammans med dina skickliga och engagerade lärare, våra kontakter utanför skolan och dina kamrater får du i olika former upptäcka, utforska och kritiskt granska din omvärld.

Många möjligheter

Utbildningen ger en bra grund och behörighet till många högskoleutbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Inriktning ekonomi

Inriktningen gör dig väl förberedd för yrkeslivet och du kan direkt efter gymnasieexamen arbeta med exempelvis inköp, försäljning, marknadsföring, ledarskap och organisation. Om du drömmer om att starta och driva eget företag ger vi dig de färdigheter du behöver inom konceptet Ung Företagsamhet (UF). Katrinelundsgymnasiet samarbetar sedan ett antal år med näringsliv och föreningsliv. Ekonomisk inriktning gör dig extra väl förberedd för fortsatta studier på ekonomprogrammet, som bland annat finns på Handelshögskolan.

Inriktning juridik

Inriktningen juridik ger dig goda kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridisk metod. Juridisk inriktning gör dig extra väl förberedd för fortsatta studier på juristprogrammet, som finns på Handelshögskolan och andra svenska universitet.

Poängplan

  Kurs År 1 År 2 År 3
Ekonomiprogrammet Engelska 5 100    
  Engelska 6   100  
  Historia 1b   100  
  Idrott och hälsa 1 100    
  Matematik 1b 100    
  Matematik 2b   100  
  Naturkunskap 1b   100  
  Religionskunskap 1     50
  Samhällskunskap 1b 100    
  Samhällskunskap 2     100
  Svenska/Svenska som andraspråk 1 100    
  Svenska/Svenska som andraspråk 2   100  
  Svenska/Svenska som andraspråk 3     100
  Företagsekonomi 1 100    
  Privatjuridik 100    
  Moderna språk 100    
  Gymnasiearbete     100
Inriktning ekonomi Psykologi 1   50  
  Entreprenörskap och företagande     100
  Företagsekonomi 2   100  
  Matematik 3b     100
  Programfördjupning (Marknadsföring, Engelska 7)   100 200
  Individuellt val   100 100
Summa poäng per läsår Inriktning ekonomi 800 850 850
Inriktning ekonomi elitidrott Entreprenörskap och företagande     100
  Företagsekonomi 2   100  
  Matematik 3b     100
  Programfördjupning (Tränings- och tävlingslära 1 och 2, Engelska 7)   100 200
  Individuellt val (Idrottsspecialisering 1 och 2) 100 100  
Summa poäng per läsår Inriktning ekonomi elitidrott 900 850 750
Inriktning juridik Psykologi 2a     50
  Affärsjuridik     100
  Filosofi     50
  Rätten och samhället   100  
  Programfördjupning (Retorik, Engelska 7)   100 200
  Individuellt val   100 100
Summa poäng per läsår Inriktning juridik 800 850 850
Inriktning juridik elitidrott Psykologi 2a     50
  Affärsjuridik     100
  Filosofi     50
  Rätten och samhället   100  
  Programfördjupning (Tränings- och tävlingslära 1 och 2, Engelska 7   100 200
  Individuellt val (Idrottsspecialisering 1 och 2 100 100  
Summa poäng per läsår Inriktning juridik elitidrott 900 850 750