Bild i klassrum på lärare och elever. Foto: Frank & Earnest

Ekonomi

Vill du starta eget företag, börja arbeta direkt efter gymnasiet eller förbereda dig väl inför vidare studier vid universitet eller högskola? Ekonomiprogrammet ger dig den kunskapsbas och de verktyg du behöver! Tillsammans med dina skickliga och engagerade lärare, våra kontakter utanför skolan och dina kamrater får du i olika former upptäcka, utforska och kritiskt granska din omvärld.

Många möjligheter

Utbildningen ger en bra grund och behörighet till många högskoleutbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Inriktning ekonomi

Inriktningen gör dig väl förberedd för yrkeslivet och du kan direkt efter gymnasieexamen arbeta med exempelvis inköp, försäljning, marknadsföring, ledarskap och organisation. Om du drömmer om att starta och driva eget företag ger vi dig de färdigheter du behöver inom konceptet Ung Företagsamhet (UF). Katrinelundsgymnasiet samarbetar sedan ett antal år med näringsliv och föreningsliv. Ekonomisk inriktning gör dig extra väl förberedd för fortsatta studier på ekonomprogrammet, som bland annat finns på Handelshögskolan.

Inriktning juridik

Inriktningen juridik ger dig goda kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridisk metod. Juridisk inriktning gör dig extra väl förberedd för fortsatta studier på juristprogrammet, som finns på Handelshögskolan och andra svenska universitet.

Poängplan

Kurs År 1 År 2 År 3
Ekonomiprogrammet Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska/Svenska som andraspråk 3 100
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Gymnasiearbete 100
Psykologi 1 50
Inriktning ekonomi Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Programfördjupning (Marknadsföring, Engelska 7) 100 200
Individuellt val 100 100
Summa poäng per läsår Inriktning ekonomi 800 850 850
Inriktning ekonomi elitidrott Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Programfördjupning (Tränings- och tävlingslära 1, Idrottspecialisering 3, Engelska 7) 100 200
Individuellt val (Idrottsspecialisering 1 och 2) 100 100
Summa poäng per läsår Inriktning ekonomi elitidrott 900 850 750
Inriktning juridik Psykologi 2a 50
Affärsjuridik 100
Filosofi 50
Rätten och samhället 100
Programfördjupning (Retorik, Engelska 7) 100 200
Individuellt val 100 100
Summa poäng per läsår Inriktning juridik 800 850 850
Inriktning juridik elitidrott Psykologi 2a 50
Affärsjuridik 100
Filosofi 50
Rätten och samhället 100
Programfördjupning (Tränings- och tävlingslära 1, Idrottspecialisering 3, Engelska 7 100 200
Individuellt val (Idrottsspecialisering 1 och 2 100 100
Summa poäng per läsår Inriktning juridik elitidrott 900 850 750