Studiesupport VO

I studiehallen kan du få studiesupport i de flesta ämnen. Du kan se när den är bemannad utanför dörren.