Tre elever deltar i studiesupport med en lärare i biblioteket.

Studiesupport

Vår studiesupport är välbesökt, och det är inte så konstigt! Där kan du få extra stöd utanför lektionstid av lärare som tar sig tid att hjälpa dig. Studiesupporten riktar sig till alla våra elever.