Studiesupport för elitidrott

I studiesupporten kan du som är idrottselev träffa lärare med olika kompetenser. De kan stötta dig i ditt skolarbete så att du kan lyckas med både studier och idrott. Lärarna kan hjälpa dig i olika ämnen såväl som med studieplanering. Du kan sitta här om du har tid över tillsammans med kamrater under skoldagen eller innan träning. Du hittar oss i A204!

Öppettider:
måndag: 14.00-16.00
tisdag: 14.00-16:00
onsdag: 10.00-16.00
torsdag: 14.00-16.00
fredag: 10.00-11.00

Lärare i studiesupporten:

Helene Berg
Lärare engelska och svenska
helene.berg@educ.goteborg.se

Mats Eriksson
Lärare filosofi, ledarskap och organisation samt religion
mats.eriksson@educ.goteborg.se

Jonas Gustafsson
Lärare kemi, matematik och naturkunskap
jonas.gustafsson@educ.goteborg.se
0728-56 53 32

Karin Magnusson
Specialpedagog Ekonomiprogrammet och studiesupport
karin.magnusson@educ.goteborg.se
0705-30 99 92

Katrina Maiqvist
Lärare biologi, kemi, matematik och naturkunskap
katarina.maiqvist@educ.goteborg.se
0728- 56 79 85

Sofia Oskarsson
Lärare historia och samhällskunskap
sofia.oskarsson@educ.goteborg.se
0728-56 69 32