Bild på elever som sparkar fotboll på skolgården. Foto: Frank & Earnest.

Öppet hus

Vi har öppet hus 2 gånger varje läsår inför antagningsperioden startar.

Hur vet du att en skola passar just dig?

Att gå på öppet hus är ett av de bästa sätten att snabbt bilda sig en uppfattning om hur en skola är! Då kan du passa på och prata med elever och personal och gå runt lokalerna.

Du hittar oss på Skånegatan 14 nära hållplatsen Ullevi södra.