Nationella prov

På skolverkets webbplats kan du se när de nationella proven äger rum. Om du är osäker på vilka prov som berör vilket program kan du se det nedan.

Länk till skolverkets webbplats

Nedanstående prov genomförs samtidigt i hela landet. Observera att det i vissa ämnen (moderna språk, fysik) ges nationella prov och kursprov på datum som inte är gemensamma för landet eller skolan. Kontakta din lärare om du är osäker!

Ekonomiprogrammet

År Kurs Termin
1 Engelska 5 VT
1 Matematik 1b VT
1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 VT
2 Engelska 6 VT
2 Matematik 2b VT
3 Matematik 3b VT
3 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 VT

Naturvetenskapsprogrammet

År Kurs Termin
1 Engelska 5 VT
1 Matematik 1c HT
1 Matematik 2c VT
1 Svenska 1 HT
1 Svenska som andraspråk 1 VT
2 Engelska 6 VT
2 Matematik 3c VT
3 Matematik 4 VT
3 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 VT

Samhällsvetenskapsprogrammet

År Kurs Termin
1 Engelska 5 VT
1 Matematik 1b VT
1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 VT
2 Matematik 2b VT
2 Engelska 6 HT
3 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 HT

Vård- och omsorgsprogrammet

År Kurs Termin
1 Engelska 5 VT
1 Matematik 1a VT
1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 VT
2/3 Engelska 6 VT