Bild på lärare samt fem elever i bildsalen. Foto: Frank & Earnest.

Moderna språk och individuella val

Det varierar något från år till år vilka kurser vi erbjuder våra elever att läsa som individuella val och moderna språk.

2019 kunde våra elever välja mellan följande kurser:

Moderna språk:
Franska,
Spanska,
Tyska,

Modersmål som modernt språk:
En mängd kurser anordnade av Språkcentrum

Individuellt val:
Bild och form 1b
Engelska 6 (VO)
Engelska 7 (EK, NA, SA)
Fotografisk bild
Historia 2a
Idrott och hälsa 2
Massage
Matematik 2a (VO)
Matematik 3b (EK, SA)
Matematik 5 (NA)
Medicin 1
Naturkunskap 2
Psykologi (NA)
Retorik
Svenskt teckenspråk för hörande steg 1-2
Träningslära